วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ป้องกันการทะเลาะวิวาท และห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต