วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 งานเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ ขัชเวช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นประธาน นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วม การปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ เทคโนโลยีบัณฑิตของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมมอบตัวทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 4 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ณ ห้องราไวย์ อาคาร R-Phuket Holel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต