วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับเกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีผลงานการดำเนินงานระดับดีเด่น ในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ จากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี