วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร คณะครูนักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต