วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ แก้ปัญหาภาคแรงงาน สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ แก้ปัญหาภาคแรงงาน สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน โดยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครูและนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอนิทรรศการ โมเดลการแก้ปัญหาขาดแคลน กำลังคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต