วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2561นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาพร้อมผู้ปกครองเพื่อทบทวน และชี้แจงในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.รายใหม่)ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotelวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต