วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมประชุมหารือ และเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ณ โรงเรียนสยามกลการ และร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบายการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต