วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน พิธีปิดและการมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล เทศบาลนครภูเก็ตโอเพ่น ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหินเวลา