วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในนามที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธี ปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต