วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต