วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และนางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 17.09 น. พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารวัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต