วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยสโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมวิชาชีพศิลปกรรม และชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม ล้างอ๊าม ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 ณ ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง จังหวัดภูเก็ต