วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566ครูภวัต พฤกษารักษ์ และครูสุธาทิพย์ ชูศักดิ์ ตัวแทนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงส่งเสริมความรู้ และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ สำหรับการเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และโภชนาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต ณ โรงแรมรีเชนต้า ภูเก็ต สวนหลวง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต