วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการคนอาชีวะอาสาลดปัจจัยเสี่ยง โซนอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโครงการเยาวชนแกนนำ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) Youth to Heartโดยมีนางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต