วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนตามโครงการ Asian Rok tvet mobility program รุ่นที่ 1 ทยอยเข้าพัก ณ โรงแรม R Phuket Hotel โดยมี นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คุณครูแผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการเข้าพัก