วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา บุญญานุพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาได้นำนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ. ภูเก็ต