วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นภูเก็ต ประเพณีไหว้ผ่อต่อกง แกะสลักผัก ผลไม้ เพื่อใช้ประดับในพิธี ฯ ณ ศาลเจ้าพ่อต่อก๊งบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต