วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมออกบูธแจกของและจัดกิจกรรม ในงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566”

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ งานกิจกรรมฯ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมออกบูธแจกของและจัดกิจกรรม ในงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) (ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า)