วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม CEFR ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 634 – 635 – 636 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต