วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วย นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คุณครู และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมพิธีขอขมา ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ถวายมุทิตา พระอาจารย์จำรัส จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) เนื่องในโอกาสงานถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 68 ปี ในกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน นักศึกษา ใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 สร้างบุญตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2566 ณ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต