วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คุณครู และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน นักศึกษา ใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 สร้างบุญตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2566 ณ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต