วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เปิดโรงครัวพระราชทาน เพื่อจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มจำนวน 5,000 ชุด สำหรับประชาชนที่จะมาเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566