วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง Internet of Things (IoT) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 636 อาคารเจ้าฟ้า