วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ดร. วิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมงาน Art Exhibition Fine Art PKVC. นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในกิจกรรม Work shop วรรณกรรม เพื่อเบียนนาเล่ [Thailand Biennale Phuket 2025]โดยมี คุณอัญชลี วานิชเทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ เป็นเจ้าภาพในการจัดไทยแลนด์ เบียนนาเล่ ภูเก็ต 2025 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Phuket Vocational College