วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกงาน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกงาน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต