วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566ครูจารึก ศรีนาค หัวหน้างานแนะแนว และจัดหางาน พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัยร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาขีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้)