วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566นายวิทยา เกตุชูผู้ อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ณ ห้องประชุมราไวย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต