วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมงานพิธีเปิดโครงการวิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ลานมังกร)