วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) บนแพลตฟอร์ม Youtube และ TIKTOK