วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต