วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบ และพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการประกอบอาหาร ณ อาคารครัวมาตรฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต