วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตงานประชาสัมพันธ์ และนักเรียน นักศึกษา โครงการนานาชาติ ร่วมจัดรายการวิทยุ “Phuket’s Kids-D” เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ดำเนินรายการทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.10 – 11.00 น. FM 96.75 MHz. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต