วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566นักเรียน ระดับ ปวช. 1 สาขาการตลาด คว้ารางวัลรองชนะชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนแผนและนำเสนอธุรกิจดีเด่น แผนธุรกิจ Pineappy เป็นที่ปรึกษา โดยมีครูสุพัตรา กล่ำมาศ และศูนย์บ่มเพาะฯ สนับสนุนเข้าแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต