วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธารในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโปรแกรม Mini English Program กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) เปิดโลกการศึกษา สู่โลกอาชีพ ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม โบ๊ทลากูน ภูเก็ต