วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวมาณวิกา บุณยเกียรติ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมอวยพรแก่คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันทักษะฯ ระดับชาติ จำนวน 24 รายการ ณ จังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวมาณวิกา บุณยเกียรติ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมอวยพรแก่คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันทักษะฯ ระดับชาติ จำนวน 24 รายการ ณ จังหวัดระยอง