วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 รายการ Phuket kids’D ดำเนินรายการโดยแผนกวิชาศิลปกรรม และแผนกวิชาคอมพิวดตอร์ธุรกิจ ร่วมจัดรายการ ทางสถานีวิทยุ สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz