วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สร้างการเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ทางด้านการบัญชีให้กับนักเรียนนักศึกษาของแผนกวิชาการบัญชี ณห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉลอง จังหวัดภูเก็ต