วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 นางสาววิไลรัตน์ เพ็ชรหึง นางสาวธัญญา คหาปนะ นางศิรินทรา เสือพิทักษ์เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในโอกาสวันครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต