วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คุณครูและนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าศึกษาในโครงการ Asian Rok tvet mobility program รุ่นที่ 1 หลักสูตรส่วนหน้างานโรงแรม และอาหารและโภชนาการ ในรูปแบบทวิภาคีนานาชาติสมรรถนะสูง ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และสถานประกอบการชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต แบบช็อตคอร์ส ระยะเวลา 3 เดือน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต