วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการศึกษาดูงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโลกทัศน์ และประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานศึกษา ศึกษาดูงาน Smart Ocean Park ณ สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต