วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งครูอนามัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต