วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย 100% วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากเจ้าพนักงานขนส่งชำนาญการและบุคลากรจากขนส่งจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นวิทยากร