วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต แผนกคหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่บันทึกเทปถวายพระพรชัย ร.10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *