วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นวิทยากรวนโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ อบต.เชิงทะเล”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *