วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *