วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ตที่สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ “ครัวภูเก็ต”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *