วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง “ทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญ เทศกาลสงกรานต์” นักเรียนระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ครูผู้ควบคุม นายบรรเจิด บุญสุขจันทร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง