วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ประเภทเดี่ยว “ทักษะกานำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ครูผู้ควบคุมนางณัฐรินีย์ พรหมรักษ์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง