วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจันทิมา คงกูล บุคลากรของวิทยาลัย ที่สอบผ่านการคัดเลือก และเข้ารับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยความยินดียิ่ง