วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับสมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง อบรมวันที่ 8- 17 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับจำนวน 30 คน